01 Jan
Jitendra Tyagi
02 Jan
Mamta Singh
05 Jan
Lalit Sharma
11 Jan
Danish Baig
20 Jan
Vivek Kumar Maru
25 Jan
Chandra Prakash Singh
28 Jan
Lokesh Khinchi
31 Jan
Umakant Vajpayee